Monográfia

Interjúk, önéletrajzi esszék, vallomások

 • Bálint Tibor: Írok, amikor a lelkem diktálja. Találkozás -- kolozsvári íróval. Riporter: Tibori Szabó Zoltán. Népszabadság, 1998/102. 34.
 • Tibori Szabó Zoltán: A tükörponty és az avantgárd-tiszták. Bálint Tibor válaszol Tibori Szabó Zoltán kérdéseire. A Hét, 1998/ 20. 6-7.
 • Irodalmi Kánaán. Szerk. Gergely Zsuzsa és Gergely Edit. Látó, 1997/10. 70-82.
 • „…csak a lélek, a lelkiismeret cenzúrája létezik”. Beszélgetés Bálint Tiborral. Erdélyi Erzsébet interjúja. Tiszatáj, 1993/5. 13-15.
 • Bálint Tibor: "A regényírás olyan, mint amikor az ember házat épít." Riporter: Erdélyi Erzsébet, Nobel Iván. Élet és Irodalom, 1993/16. 7.
 • Az erkölcs szétdobált kövei. Bálint Tibor válaszol Kántor Lajos kérdéseire. Helikon, 1991/4. 8-10.
 • Műhelyről s egyebekről. Mikó Ervin beszélgetése Bálint Tiborral. Új írás, 1981/2, 84-87.
 • Műhelyről s egyebekről. Mikó Ervin beszélgetése Bálint Tiborral. Új Írás, 1981/2. 84-87.
 • Mikó Ervin kérdezi Bálint Tibort. Utunk, 1980/1.
 • Beke György: Bálint Tibor. In. Uő: Tolmács nélkül. Interjú 56 íróval a magyar-román irodalmi kapcsolatokról. Kriterion, Bukarest, 1972. 527-536.
 • „Minden tapasztalatért én szenvedtem meg…” Az interjút lejegyezte: Katona Ádám. Igazság, 1970. március 22.

Kritika, recenzió

 • Demény Péter: „Havas pillájú angyalok”. Bálint Tibor újraolvasása. Forrás, 2004/11. 107-111.
 • Barcsay Andrea: Bibliai motívumok mint a kontinuitás eszközei. Helikon (Kolozsvár). 2002/5. 5-7.
 • Bertha Zoltán: Bálint Tibor. Tiszatáj, 2002/4. 67-70
 • Bertha Zoltán: Bálint Tibor írói pályája. Hitel 1997/4. 95-105. uő: Nemzetiségi irodalmak az ezredvégen. Debrecen, 2000, 178-206.
 • Cselényi László: Zokogó majom: Egy élhetetlen család kálváriája. Irodalmi Szemle, 2000/9-10, 71-76.
 • Palkó Mária: Elmélkedések egy krónikáról. Helikon, 1998/7. 16-17.
 • Bertha Zoltán: Bálint Tibor írói pályája. Irodalmi Szemle (Pozsony) 1997/6-7, 37-47
 • Cseresnyés Dóra: Miért múlik el minden, ami szép? Magyar Napló, 1997/5-6. 62-63.
 • Dávid Gyula: Kedves Bálint Tibor! Szabadság, 1997. június 19.
 • Kabai Melinda: Düledező toronyház szomorú látványa. Látó, 1997/10. 101-104.
 • Bertha Zoltán: Bábel toronyháza. Tiszatáj, 1996/12. 85-91.
 • Fodor Sándor: Írói tanuságtétel. Helikon. 1996/19. 4.
 • Indig Ottó: Nyargaló ihlet. In. Uő: Arca az időnek. Kritikák, tanulmányok, portrévázlatok. Nagyvárad, Litarator Könyvkiadó, 1996. 30-32.
 • Görömbei András: Bálint Tibor. In: Uő: Napjaink kisebbségi magyar irodalma, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 100-108.
 • A kedves polcom. Lengyel Péter rádiósorozata. Magyar napló 1992/11. 37.
 • Csiki László A feltalált élet. Bálint Tibor születésnapjára. Népszabadság, 1992. június 12.
 • Fodor Sándor: A hatvanéves próféta. Helikon, 1992/12. 2.
 • Csányi László: Mikor lesz végre boldog az ember? Új írás, 1990/4. 110-112.
 • Jakabffy Tamás: A hosszúra nyúlt évtized : arcélek és sarkpontok a hetvenes évek romániai magyar rövidpróza-irodalmában. 3. Helikon, 1990/46. 1, 8.
 • Jakabffy Tamás: Csutakoljunk szárnyas paripákat. Igaz Szó, 1989/7. 71-74.
 • Rónay László: Tűnődések. Változatok a tehetetlenségre. Népszava, 1989. július 15. 8.
 • Kozma Mária: Bálint Tibor: Nyargaló ihlet. Hargita. 1988. dec. 28. 4.
 • Cs. Gyímesi Éva: Változatok az esendőségre. Bálint Tibor novelláiról. In: Uő: Kritikai mozaik. Kritikai esszék, tanulmányok 1972-1998. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 1999. 130-133. Utunk, 1987/22. 2.
 • Éltető József: Miről szól Bálint Tibor? Igaz Szó, 1987/7, 71-73.
 • Kiss Zsuzsánna: „Lyukas szívű hősök, romos családi házak. Korunk, 1987/11. 927-930.
 • Reinhart Erzsébet: Az élet titkai felé. Igaz Szó, 1987/9. 282-283.
 • Sütő András. Írótársakról, nyelvünkről – Az orchidea példája. Alföld, 1986/10. 22-24. Igaz Szó, 1981/12. 561-562.
 • Bogdán László: Hová tűntek a „hősök”?! Igaz Szó, 1983/6. 533-535.
 • Marosi Péter: A példálózó Bálint Tibor. Utunk, 1983/2. 2.
 • Botlik József: „A Zokogó majom – én vagyok” Portré Bálint Tiborról. Napjaink, 1982/10, 33-35
 • Mózes Attila: Bálint Tibor (is) ötven éves. Utunk, 1982/24. 2.
 • Pomogáts Béla: Kolozsvár krónikása. Bálint Tibor ötvenéves. Tiszatáj, 1982/6. 14-15.
 • Pomogáts Béla: Bálint Tibor és a Zokogó majom. Magyar Hírlap, 1981. október 27. 6.
 • Angyalosi Gergely: Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Kortárs, 1980/5. 826-828.
 • Dérczy Péter: Tragikum és tudatosság. Új irás, 1980/8. 114-117.
 • Kroó András: Romok, lakatok, dobozok. Népszabadság, 1980. július 23. 7.
 • Laczkó András: Átszenvedett történelem. Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Napjaink, 1980/1. 29-30.
 • Márkus Béla: A látomás kényszerzubbonya. Bálint Tibor: Látomás mise után. Tiszatáj, 1980/1. 74-77.
 • Vásárhelyi Géza: Mit rejteget tárcájában az író? Novellát, csattanósat? Korunk, 1980/11. 857-859.
 • Ács Margit: Bibliai fejezetek a huszadik század közepéről. Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Tiszatáj, 1979/6. 69-73.
 • Ambrus Lajos: Bálint Tibor: Zarándokolás a panaszfalhoz. Életünk, 1979. 8. 698-702.
 • Bata Imre: Könyvszemle. Bálint Tibor: Zarándokolás a panaszfalhoz. Népszabadság, 1979, július 10. 7.
 • Benedek Mihály: “Az életnek könyvei”. Új Írás, 1979/9. 114-116.
 • Bertha Zoltán: Bálint Tibor. Alföld, 1979/8. 69-76.
 • Czére Béla: Bálint Tibor: Zarándokolás a panaszfalhoz. Magyar Nemzet, 1979. október 12. 4.
 • Gyertyán Ervin: A részvét novellái. Népszabadság, 1979. július 18, 7.
 • H. Valachi Anna: Haranglábakból katedrális. Élet és Irodalom, 1979/36. 10.
 • Kovács János: Visszafogott végletesség. Igaz Szó, 1979/5. 438-440.
 • Kroó András: Párhuzamos életutak. Népszabadság, 1979. augusztus 10. 7.
 • Laczkó András: Bálint Tibor két könyve. Forrás, 1979/12. 83-85.
 • Olasz Sándor: Bálint Tibor: Látomás mise után. Népszava, 1979. november 17.7.
 • Pomogáts Béla: Kenyér és gyertyaláng. Irodalomtörténet, 1977/2. 540-542.
 • Németh Sándor: Kenyér és gyertyaláng. Népszava, 1976. január 3, 7.
 • Balogh Ernő: Bálint Tibor: Kenyér és gyertyaláng. Tiszatáj, 1975/12. 83-85.
 • Bányai Gábor: Jelképek kispadján. Új Írás, 1975/1. 97-98.
 • Rácz-Székely Győző: Az öregek könyve. Forrás, 1975/3. 90-91.
 • Szőcs Géza: Költőiség és pontosság. Korunk, 1975/11. 887–889.
 • Cseri Péter: Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Elbeszélések. Magyar Hírlap, 1974. augusztus 31. IV.
 • Kardos József: Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Elbeszélések. Kortárs, 1974/11. 1837.
 • Marx József: A szenvedés távlatai. Élet és Irodalom, 1974/28. 11.
 • Mózes Attila: Öregek könyve. Teljességigény és epikai hitelesség. Igaz Szó, 1974/2. 300–305.
 • Szakolczay Lajos: Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Elbeszélések Tiszatáj, 1974/8. 92-94., Uő: Dunának, Oltnak. Tanulmányok. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. 233-237.
 • Varga Lajos Márton: Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás. Elbeszélések. Népszava, 1974. augusztus 8. 4.
 • Barbu, Eugen: A zokogó majomról. Utunk, 1972/ápr.21. 8.
 • Imre László: Császár és kalaposinas.Kortárs, 1972/2. 317.
 • K. Jakab Antal: A próféta és a prófécia. In: Uő: A névmás éjszakája. Irodalomkritikai kísérletek. Bukarest, Kriterion, 1972. 60-64.
 • Kántor Lajos: Élet a színpadon. Utunk, 1972/19. 1, 11.
 • Krizsán Zoltán: Sánta angyalok utcája. Igazság, 1972. május 6.
 • Pomogáts Béla: Bálint Tibor: Császár és kalaposinas. Alföld, 1972/6. 73-74.
 • Szabó Zoltán: Bálint Tibor 3x9 esztendőről. Utunk, 1972/19. 3.
 • Tarján Tamás: Lecke szorongás ellen. Napjaink, 1972/7. 11.
 • Bata Imre: Könyvszemle. Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Kortárs, 1971/1. 152-154.
 • Féja Géza: Törzsek és hajtások. Kortárs, 1971/6. 943-950.
 • Szakolczay Lajos: Bálint Tibor: Zokogó majom. Forrás, 1971/1. 87-88.
 • Ilia Mihály: Három magyar regény Romániából. Bálint Tibor: Zokogó majom. Tiszatáj, 1970/5. 479-480.
 • Kántor Lajos: Arcképek: Bálint Tibor. Utunk, 1970. május 15.
 • Sándor András: Két erdélyi regény. Bálint Tibor: Zokogó majom, Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang (c. regényekről.) Új. Írás, 1970/7. 122-127.
 • Tóth Béla: Három új magyar regény Romániából. Alföld, 1970/3. 92-95.
 • Katona Ádám: Irodalmi esemény. Igazság, 1969. okt. 19.
 • Krilek Sándor: Lírai körkép a külvárosról. Szatmári hírlap, 1969. okt. 12.
 • Szőcs István: Újra fővágányon. Előre, 1969. november 8.
 • Bajor Andor: A Dugókovács vasárnapja. Paródia. Ütünk 1965, Pokoli Különkiadás. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968.
 • Baróti Pál: Romantikaigény és expresszivitás. Utunk, 1968/5.
 • K. Jakab Antal: Karcolatok lábujjhegyen. Igaz Szó, 1967. I. 439–442.
 • Láng Gusztáv: Világtalan éleslátás. Korunk, 1967/2.
 • Szilágyi Júlia: Több szeretetet, több szigort! Utunk, 1963. szept. 27.
 • Szőcs István: A romantikus győzelme. Korunk, 1963. 683–685.
 • Szőcs István: Milyen a szentimentális kritika. Utunk, 1963. okt. 11.
 • Szilágyi István: Esemény. Utunk, 37. szám, szept. 12

Előszó

 • Bajor Andor: Bálint Tibor könyve elé. Előszó a Csendes utca kötethez. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963.

Nekrológ

 • Borbély László: Egyszer mindenkit szólítanak. Nekrológ: Bálint Tibor emlékére. Polisz, 2002/4-5. 88.
 • Lászlóffy Aladár: Meghalt Bálint Tibor. Nekrológ. Helikon (Kolozsvár), 2002/3. 2.
 • Mező Ferenc: Bálint Tibor. Nekrológ. Mozgó Világ. 2002/3. 131.
 • Szepesi Attila: Elhunyt Bálint Tibor. Magyar Nemzet, 2002/24. 15.
 • Varga Lajos Márton: Elhunyt Bálint Tibor. Népszabadság, 2002/24. 11.